+32 51 24 45 00

EN 1090 certified
VCA certified

Privacy Policy

Privacyverklaring Cluma Engineering NV 2020

Voor Cluma Engineering NV (Cluma), digitaal toegankelijk via www.cluma.com, is de privacy
van haar websitebezoekers een hoofdprioriteit. Deze Privacyverklaring biedt informatie over
de verschillende soorten gegevens die worden verzameld en geregistreerd door Cluma. Ze biedt
bovendien uitleg over hoe Cluma deze informatie gebruikt.


Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over onze Privacyverklaring, aarzel
dan niet om ons te contacteren via: info@cluma.com


Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op onze onlineactiviteiten en betreft meer
bepaald de informatie die de bezoekers van onze website met ons deelden. Deze verklaring is
niet van toepassing op eender welke informatie die offline werd verzameld of werd bekomen
via andere kanalen dan deze website.

Toestemming

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring en aanvaardt u de algemene voorwaarden ervan.

Welke data verzamelen we?

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, dient u mogelijk een aantal persoonlijke gegevens in te vullen, die we vervolgens verzamelen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit:

 • Voornaam en naam
 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm van de onderneming
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Registratienummer
 • Geboortedatum
 • Gender
 • Bankgegevens
 • BTW-nummer

We kunnen eveneens elke andere vorm van informatie verzamelen die u ons bezorgt, met
inbegrip van geüploade bijlagen en content van uw berichten.


De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw ervaring op onze website te optimaliseren.


We verzamelen eveneens bepaalde technische informatie die ons in staat stelt om interne
analyses uit te voeren. Deze informatie bestaat onder meer uit:

 • IP-adres
 • Browsertype
 • Type van het besturingssysteem
 • Locatie van de computer
 • Tijd gespendeerd op de website van Cluma
 • Acties uitgevoerd op de website van Cluma

Wij gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, onder meer voor
de volgende doeleinden:

 • Terbeschikkingstelling, operationalisering en onderhoud van onze website
 • Verbetering, personalisatie en uitbreiding van onze website
 • Inzicht in en analyse van de manier waarop u onze website gebruikt
 • Ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, features en functionaliteiten
 • Communicatie met u, rechtstreeks of via een van onze partners, onder meer in het kadervan de klantendienst, om u van updates en andere informatie in verband met de websitete voorzien en voor marketing- en reclamedoeleinden.
 • E-mailverzending naar u
 • Opsporing en preventie van fraude

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen en verwerken de gegevens rechtstreeks:

• wanneer u onze website bezoekt
• wanneer u zich registreert, zich aanmeldt en onze webapplicatie gebruikt
• wanneer u intekent op een van onze mailinglijsten

Cluma kan uw data ook onrechtstreeks ontvangen van de volgende bronnen: Google Analytics,
Google ads, Facebook, Facebook ads, Social Media login.

Hoe zullen we uw gegevens gebruiken?

We verzamelen de hierboven vermelde gegevens enkel om uw ervaring op ons platform aangenamer en gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens maken het u mogelijk om te navigeren op onze website en applicatie en om alle beschikbare features te gebruiken.

Indien u moeilijkheden ervaart op onze website of applicatie, gebruiken we de accountgeschiedenis om de nodige ondersteuning te bieden; dit zal helpen om uw navigatie weer in goede banen te leiden. We analyseren het gebruik van onze website om uw ervaring voortdurend te verbeteren en om nieuwe features te ontwerpen.

Waar slaan we uw  gegevens op?

Cluma slaat uw persoonlijke gegevens en de door u geüploade content veilig op en wendt
daarbij gedeeltelijk servers aan die door Combell worden gehost en toebehoren aan Cluma.

Voor analytische doeleinden en prestatiemetingen worden de technische gegevens gedeeltelijk
opgeslagen op servers die door Combell worden gehost en toebehoren aan Cluma.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zolang u een account hebt op de website van Cluma bewaren we de gegevens die u met ons
deelde.

Wanneer u uw account wist, zullen alle gegevens binnen de 30 dagen na uw aanvraag worden
verwijderd.

Marketing

We zenden u graag informatie over producten en diensten die u volgens ons kunnen
interesseren. Indien u ermee hebt ingestemd om marketinggerelateerde e-mails te ontvangen,
kan u zich steeds uitschrijven op een later tijdstip.


U hebt te allen tijde het recht om Cluma te vragen om niet langer gecontacteerd te worden voor
marketingdoeleinden en we zullen die beslissing respecteren. Klik eenvoudigweg op
“uitschrijven” in een van de e-mails die we naar u verstuurden en we zullen u vervolgens niet
meer contacteren.

Delen we uw persoonlijke gegevens met derde partijen?

We verwerken uw gegevens enkel voor interne bedrijfsdoeleinden. Sommige van onze interne
processen worden uitgevoerd met behulp van derde partijen, waaronder:

 • Bedrijven waarmee we samenwerken voor de integratie en hosting van software, zoals Combell
 • Bedrijven waarmee we samenwerken voor analytische doeleinden, zoals Combell en Google Analytics
 • Bedrijven waarmee we samenwerken voor betalingsdoeleinden, zoals Paypal, Mollie.

Met al deze hierboven vermelde partners werken we samen op contractuele basis, wat de veilige
behandeling van uw persoonlijke gegevens garandeert. We zorgen ervoor dat onze partners uw
gegevens enkel namens ons behandelen en niet voor hun eigen doeleinden.


Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verkocht of doorgegeven aan andere partijen
zonder uw toestemming. We maken daarop enkel een uitzondering indien de bevoegde
autoriteiten inzage vragen in uw persoonlijke gegevens of indien Cluma wordt overgenomen
door een ander bedrijf.

Het privacybeleid van advertentiepartners

U kan ons consulteren om het privacybeleid van elk van onze advertentiepartners terug te
vinden.

Externe advertentieaanbieders of advertentienetwerken gebruiken technologieën als cookies,
JavaScript of Web Beacons in hun respectieve advertenties en links die op de website van
Cluma verschijnen. Deze technologieën worden rechtstreeks naar de browser van de gebruiker
verstuurd. Wanneer dit zich voordoet, ontvangen de externe advertentieaanbieders en
advertentienetwerken automatisch uw IP-adres. Zij gebruiken de hierboven opgesomde
technologieën om de efficiëntie van hun advertentiecampagnes te meten en/of de advertentieinhoud die u ziet op de door u bezochte websites te personaliseren.


We vestigen er uw aandacht op dat Cluma geen toegang heeft tot of controle heeft over de
cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Het privacybeleid van derde partijen

Cluma’s Privacyverklaring is niet van toepassing op andere adverteerders of websites.
Bijgevolg adviseren we u om de respectieve Privacyverklaringen van deze externe
advertentieaanbieders te consulteren om meer gedetailleerde informatie te bekomen. Deze
Privacyverklaringen kunnen instructies bevatten en informatie bieden over methodes om u uit
te schrijven voor bepaalde opties.


U kan ervoor kiezen om cookies te deactiveren via de opties van uw individuele browser. Meer
details over het cookiebeheer van specifieke browsers kan u bekomen op de website van de
respectieve browsers.

Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

We willen ervoor zorgen dat u zich ten volle bewust bent van al uw
gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft de volgende rechten:


Het recht op inzage van uw gegevens – U hebt het recht om een kopie te vragen van uw
persoonlijke gegevens. We kunnen een klein bedrag factureren voor deze dienst.


Het recht op rechtzetting van uw gegevens – U hebt het recht om een correctie te vragen van
elke informatie die volgens u onjuist is. U hebt eveneens het recht om een aanvulling te vragen
van de informatie die volgens u onvolledig is.


Het recht om te worden vergeten – U hebt het recht om een verwijdering te vragen van uw
persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden.


Het recht op beperking van de verwerking – U hebt het recht om een beperking te vragen van
de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden.


Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens – U hebt het recht om
bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.


Het recht op dataoverdracht – U hebt het recht om de gegevens die we verzamelden te laten
overdragen naar een andere organisatie, of rechtstreeks naar u, onder bepaalde voorwaarden.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren via:
info@cluma.com. Indien u een aanvraag doet, hebben we een maand de tijd om u te
antwoorden.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een erg klein tekstbestand dat op uw harde
schijf wordt geplaatst. Dit stukje informatie wordt gegenereerd door onze server en kan worden
gebruikt wanner u onze website bezoekt. Een cookie kan worden omschreven als uw
internetidentificatiekaart, die ons kan vertellen dat u terugkeerde naar de website.


U kan meer informatie vinden over cookies, alsook een uitstekend recept voor eetbare cookies
op de website https://www.aboutcookies.org/

Hoe gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen ervoor
dat u aangemeld blijft, zodat u geen gegevens verliest. Ze helpen ons ook om inzicht te krijgen
in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat we de gebruiksvriendelijkheid kunnen
verbeteren en uw ervaring nog aangenamer kunnen maken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Onze website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Essentiële cookies – Deze cookies hebt u nodig om ons platform te kunnen gebruiken.Deze cookies omvatten onder andere: Login / Registratie / Accountgerelateerdeinformatie / voorgaande acties / betalingsverwerking etc.
 • Prestatiecookies – Deze cookies helpen ons om de prestaties van onze website teverbeteren en om uw voorkeuren te registreren. Deze cookies omvatten onder andere: Onthouden van voorkeuren / analyses / load balancing / tests / foutenbeheer etc.
 • Marketinggerelateerde cookies – Deze cookies worden gebruikt om informatie teverzamelen over uw bezoek aan onze website, de content die u bekeek, de links die uvolgde, de informatie over uw browser, toestel en uw IP-adres. Deze cookies helpen onsom aanbevelingen te doen over content waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Dezecookies omvatten onder meer nieuwsbrieven / remarketing etc.
 • Third-party cookies – Voor de functionaliteit van onze website staat Cluma inverbinding met websites van derde partijen. Deze platforms kunnen cookies bevattenwaarover Cluma geen controle heeft. Gelieve deze platforms te consulteren voor meer informatie over de cookies die zij gebruiken.

Hoe uw cookies beheren?

U kan steeds cookies weigeren in het pop-upmenu van ons platform. U kan ook uw browser
zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Ten gevolge daarvan kan het echter
voorkomen dat sommige van onze websitefeatures niet functioneren.

Afhankelijk van welke browser u gebruikt, kan u de volgende websites consulteren voor meer
informatie:

• Cookie-instellingen in Internet Explorer
• Cookie-instellingen in Microsoft Edge
• Cookie-instellingen in Firefox
• Cookie-instellingen in Chrome
• Cookie-instellingen in Safari
• Cookie-instellingen in Opera
• Cookie-instellingen in Brave

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en updaten het wanneer er iets wijzigt in de manier
waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen. Wij raden u aan om onze Privacyverklaring
af en toe te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht. Onze
Privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet op 25 mei 2020.

Onze contactgegevens

Indien u vragen hebt over Cluma’s Privacyverklaring, de gegevens die we over u bezitten, of
indien u een van uw gegevensbeschermingsrechten wenst uit te oefenen, aarzel dan niet om
contact op te nemen met Steven Deweirt, onze functionaris voor gegevensbescherming.


E-mail ons via: info@cluma.com


Contacteer ons per post:

Cluma engineering nv
Kachtemsestraat 161
8800 Roeselare

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of indien u een klacht wil indienen, kan u contact
opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): www.dataprotectionauthority.be/

bel ons op

+32 51 24 45 00

Contacteer ons