+32 51 24 45 00

EN 1090 certified
VCA certified

Disclaimer

Deze website is eigendom van cluma engineering nv.

Contactgegevens:
cluma engineering nv
Kachtemsestraat 161
8800 Roeselare

Adres maatschappelijk zetel:
cluma engineering nv
Kachtemsestraat 161
8800 Roeselare

t/ +32 51 24 45 00
m/ info@cluma.com

btw/ BE 0431.869.932

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe
aan cluma of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel
of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Cluma levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich
voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou
zijn, zal Cluma de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Cluma kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@cluma.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cluma geeft geen garanties voor de goede werking
van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.


Cluma kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van
een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking,
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op
het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele
wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Cluma verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de
inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Vragen of twijfels?

Hebt u vragen of twijfels, aarzel dan niet om ons te contacteren.

bel ons op

+32 51 24 45 00

Contacteer ons